Bestuursvergoedingen (in €)

Vergoeding algemeen bestuurslid per jaar 10,00
Vergoeding per bestuursvergadering 5,00
Vergoeding vooorzitter per jaar 15,00
Vergoeding per bestuursvergadering 5,00
Vergoeding secretaris per jaar 25,00
Vergoeding per bestuursvergadering 5,00
Vergoeding penningmeester per jaar 50,00
Vergoeding per bestuursvergadering 5,00
Vergoeding aspirant bestuurslid per jaar 10,00
Vergoeding per bestuursvergadering 5,00

 

Staat van baten en lasten (in €)

Omdat de Armvoogdij volgens de normen gesteld aan ANBI instellingen door de belastingdienst zich rekent tot de vermogensfondsen is een staat van baten en lasten toegevoegd.

baten lasten

 


 

bezittingen