Beloningsbeleid

Uit de kas worden kleine vergoedingen betaald aan bestuursleden als presentiegeld, invulling taak en eventuele reiskosten.

Bestuursvergoedingen

    cummulatief
bestuursvergoeding voorzitter J. Bakker 65,00 65,00
bestuursvergoeding secretaris J. Lok 117,00 182,00
bestuursvergoeding penningmeester W. Lok 20,00 202,00
bestuursvergoeding bestuurslid H. Oord 15,00 217,00
bestuursvergoeding besuurslid H. Ploer 5,00 222,00
totaal mutaties 222,00

 

Staat van baten en lasten (in €)

Omdat de Armvoogdij volgens de normen gesteld aan ANBI instellingen door de belastingdienst zich rekent tot de vermogensfondsen is een staat van baten en lasten toegevoegd. De voorgenomen bestedingen worden genoemd onder beleidsplan 2017.

Baten

  2016   2015   2014  
Pachten en jachtopbrengsten 21.374,92   18.226,00   19.537,00  
Renteopbrengsten 15.828,44   15.830,90   7.822,46  
Koerswinst effecten 5.228,07   -   9.877,26  
Terugontvangen dividendbelasting -   345,00   301,00  
Contributie 21,00   20,00   13,00  
Totaal Baten

 
42.452,43
 
34.421,90
 
37.550,72
             

Lasten

  2016   2015   2014  
Giften 19.335,39   10.994,45   22.525,67  
Administratiekosten 843,30   2.352,88   1.611,55  
Lasten heffingen 1.079,44   901,00   1.487,45  
Pachtinvordering 1.000,77   882,14   2.784,21  
Vergaderkosten 1.643,73   1.105,60   1.353,75  
Bankkosten 147,99   217,62   520,33  
Afboeking lening -   1607,13   -  
Koersverlies effecten -   15.526,24   -  
Totaal Lasten

 
24.050,62
 
33.587,06
 
30.282,96
RESULTAAT   18.401,81   834,84   7.267,76

 

Bezittingen (in €)

BEZITTINGEN   31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014
         
Bedrijfssparen Rabobank 3612.420.224 18.503,25 21.003,25 -2.500,00
Rekening-courant Rabobank 3612.78.160 17.129,95 17.756,86 -626,91
Binck bank   8.692,65 13.898,27 -5.205,62
Kas   24,95 32,25 -7,30
Effecten   366.125,90 339.884,26 26.241,64
Vordering op pachter   4.270,00 3.770,00 500,00
KAPITAAL   414.746,70 396.344,89 18.401,81