Beloningsbeleid

Uit de kas worden kleine vergoedingen betaald aan bestuursleden als presentiegeld, invulling taak en eventuele reiskosten.

Bestuursvergoedingen

bestuursvergoeding voorzitter 60,00  
bestuursvergoeding secretaris 130,00  
bestuursvergoeding penningmeester 105,00  
bestuursvergoeding bestuursleden 50,00  
totaal mutaties 345,00 

 

Staat van baten en lasten (in €)

Omdat de Armvoogdij volgens de normen gesteld aan ANBI instellingen door de belastingdienst zich rekent tot de vermogensfondsen is een staat van baten en lasten toegevoegd.

baten lasten

 

Bezittingen (in €)

bezittingen